english پارسی
 

 

کریستالایزرها

 کریستالایزرها     کریستالایزر دستگاهی است که با مهیا کردن محیطی فوق اشباع از محلول مورد نظر و فرآهم کردن شرائط تولید و سپس رشد هسته اولیه ایجاد شده ، امکان جدا نمودن ماده حل شده را بصورت بلورهایی با محدوده توزیع اندازه تعریف شده بلور، امکان پذیر می نماید. کریستالایزر ها معمولا بصورت مخازنی استوانه ای هستند که دارای میکسر با پره های مناسب طراحی شده و جاکت حرارتی برای انتقال حرارت بصورت گرمایش و سرمایش هستند.
طراحی و ساخت انواع کریستالایزرهای صنعتی برای کاربردهای مختلف خالص سازی در گروه آرین صنعت قابل انجام می باشد.

 

 
فهرست محصولات فهرست پروژه ها

Copyright © 2013 Arianeg.com | Designed and Powered by Afrazin.com