english پارسی
 

 

فیلترهای مکانیکی

فیلترهای مکانیکیفیلترهای سبدی - Basket Filters - برای جدا کردن ذرات جامد همراه با محصولات شیمیائی تولید شده مورد استفاده قرار می گیرند که بانصب توری با مش جداسازی مناسب بر روی سبد داخلی و عبور همراه با فشار مایع از قسمت میانی داخل فیلتر عمل جداسازی انجام می گیرد. طراحی و ساخت فیلترهای سبدی با بهترین کیفیت جداسازی انجام می گردد.

 

 
فهرست محصولات فهرست پروژه ها

Copyright © 2013 Arianeg.com | Designed and Powered by Afrazin.com