english پارسی
 

 

برجهای تقطیر و برجهای جداسازی

برجهای تقطیر و برجهای جداسازی برجهای تقطیر که کاربرد زیادی در فرآیندهای جداسازی بر اساس اختلاف فراریت ترکیبات تشکیل دهنده یک مخلوط هیدروکربن مایع دارند ، بر اساس میزان جداسازی مورد نیاز، آنالیز و دبی خوراک ورودی طراحی می شوند.
ساخت انواع برجهای تقطیر با متعلقات شامل سینی ها، ناوان ها، جداره و نازلها قابل انجام بوده و در صورت نیاز ، طراحی آنها با کمک نرم افزارهای قدرتمند مهندسی انجام شده و پس از نهائی نمودن در دفتر فنی ، نقشه های کارگاهی تهیه می گردند. انواع برجهای جذب و دفع و استخراج نیز قابل طراحی و ساخت می باشند.

 

 
فهرست محصولات فهرست پروژه ها

Copyright © 2013 Arianeg.com | Designed and Powered by Afrazin.com